Producenci

Kontakt i dane firmy

INFORMACJE DLA KONSUMENTA*

*osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

SPRZEDAWCA

KAROLINA ANNA WRZESIŃSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kaldoo Karolina Wrzesińska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7851601625 , nr REGON 170972151, ul. Hugo Kołłątaja 13, 63-100 Śrem .

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Hugo Kołłątaja 13, 63-100 Śrem
 2. Adres e-mail:  sklep@kaldoo.pl 
 3. Telefon: 603091032, 603874558, 616467710, 616248538

Numer rachunku bankowego:

Bank PKO SA    83 1950 0001 2006 3428 4727 0001

 

 

SPRZEDAŻ STACJONARNA 

Adres: 

Kaldoo

63-100 Śrem

woj. wielkopolskie

NIP: 7851601625

ul. Kołłątaja 13

 

tel. 61 646 77 10

tel. 61 62 48 538

tel. 603 874 558

SPRZEDAŻ INTERNETOWA

+48 603 091 032

LOKALIZACJA

 

O sprzedającym

Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w opisie towaru w Serwisie zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry - za zakupione towary należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

Realizacja przyjętego zamówienia

 1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 4.
 3. Zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w dni robocze.
 4. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów, przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.
 5. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 6. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie:
  • umowy, lub działań podejmowanych na żądanie użytkownika, zmierzających do jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”);
  • ciążącego na Sprzedawcy obowiązku prawnego, np. związanego z rachunkowością zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przetwarzaniu w celach analitycznych i statystycznych tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na badaniu satysfakcji klientów, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego, podanych podczas składania zamówienia, następuje w celu realizacji zawieranej umowy sprzedaży.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy.
 5. Po zawarciu umowy dane Kupującego mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
  • podmiot realizujący dostawę towarów
  • hurtownia
  • dostawca płatności
  • portale społecznościowe
  • biuro księgowe
  • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
  • podmiot zapewniający system mailingowy
  • podmiot zapewniający usługi marketingowe
    • podmiot zapewniający usługi statystyczne
    • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Sprzedawca jest zobowiązany do udostępnienia im danych
   1. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń lub na Sprzedającym przestanie ciążyć obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.
   2. Kupujący ma prawo:
    • dostępu do treści swoich danych osobowych,
    • sprostowania swoich danych osobowych,
    • usunięcia swoich danych osobowych,
    • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
    • żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
    • a także wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
   3. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać e-mail: biuro@kaldoo.pl.
   4. W przypadku, gdyby Kupujący uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

   Zastrzeżenia

   1. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile postanowienia oferty nie określają tych kwestii odrębnie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl